ENSR

kreativna i ekološki odgovorna arhitektonska rešenja


Umetnost građenja predstavlja sintezu života u materijalizovanoj formi. - Alvar Alto

Riblje pijace u Novom Sadu, Srbija
konkursni projekat

Ksenija Bunjak, Nikola Aleksić
2009.


Projekat predstavlja pokušaj ostvarivanja novog koncepta pijace – pijaca na kojoj bi se pored prodaje vršila i proizvodnja hrane, kao i njihova konzumacija – mesto na kome bi kupci bili u direktnom kontaktu sa prirodom. Ovakvo rešenje »Industrije prirode« bi uz ozelenjavanje i primenu bioklimatskih principa prilikom projektovanja u potpunosti uklopilo lokaciju u šire prirodno okruženje. Ideja stvaranja pijace na kojoj će se hrana i proizvoditi dovela je do teme postavljanja staklenika za proizvodnju hrane, koji bi bili u formi kapija i koji bi svojim bojama parirali bojama okolnih, tipičnih vojvođanskih fasada (npr. zelena – kao najčešća boja povrća, žuta – boja paprika, crvena – boja paradajza...). Takođe, ovi staklenici bi igrali i bitnu bioklimatsku ulogu – u njima bi se tokom cele godine proizvodila hrana na potpuno prirodan način, ali i energija za napajanje ostatka kompleksa.