ENSR

kreativna i ekološki odgovorna arhitektonska rešenja


Umetnost građenja predstavlja sintezu života u materijalizovanoj formi. - Alvar Alto

Stambeno-poslovni objekat u Petrovcu, Crna Gora
prva nagrada, konkursno rešenje

Ksenija Bulatović, Vesna Cagić-Milošević,
Snežana Ignjatović, Ksenija Bunjak,
Daniela Perović, Slađana Meseldžija
2010.


Projekat čine dva objekta konceptualno istih gabarita i arhitekture, dinamički pokrenutih – poslovno-stambeni i stambeni objekat. Objekti su projektovani u skladu sa ekološkim principima i principima energetske efikasnosti. Materijalizacijom objekata težilo se uspostavljanju veza između lokalne arhitekture i savremenih arhitektonskih tendencija.