ENSR

kreativna i ekološki odgovorna arhitektonska rešenja


Umetnost građenja predstavlja sintezu života u materijalizovanoj formi. - Alvar Alto

Porodična kuća u Krčedinu, Srbija

Ksenija Bunjak, Nikola Aleksić
2010.


Porodična kuća je projektovana u skladu sa principima ekološke i održive gradnje. Projekat je težio uspostavljanju kontakta između savremenog arhitektonskog izraza i autentičnog prirodnog okruženja.