ENSR

kreativna i ekološki odgovorna arhitektonska rešenja


Umetnost građenja predstavlja sintezu života u materijalizovanoj formi. - Alvar Alto

Bioklimatska rekonstrukcija fabrike IKL u Beogradu, Srbija

Ksenija Bunjak, Aleksandra Kirn
2007.


Fabrika IKL u Beogradu smeštena je u samom centru Beograda. Prilikom projektovanja glavno polazište bilo je očuvanje što većeg broja postojećih objekata fabrike i njihova prenamena u fabriku ekološkog filma. Ulični front ka Dalmatinskoj ulici porušen je i zamenjen novim, kontinualnim objektom. Stari objekti su rekonstruisani, a novi građeni prema bioklimatskim principima. Na taj način objekti nekadašnje fabrike postaju nezavisni i sa stanovišta ekologije u potpunosti nevidljivi. Oni sami proizvode potrebnu energiju (preko zelenila, solarnih panela i vetrenjača inkorporiranih u kompleks). Ciljevi ovakvog projekta jesu okretanje ka prirodi – korak ka ekološkom gradu, kao i skretanje pažnje na postojeće k - podizanje nivoa svesti kroz informisanje, edukaciju i participaciju ljudi.