ENSR

kreativna i ekološki odgovorna arhitektonska rešenja


Umetnost građenja predstavlja sintezu života u materijalizovanoj formi. - Alvar Alto

Enterijer stana u Beogradu

Ksenija Bunjak, Svetlana Brkić
2010/2011.


U enterijeru stana preovlađuju savremeni arhitektonski izraz i smela kombinacija boja, prema željama korisnika, kao i prirodni materijali (kamen, drvo…).