ENSR

kreativna i ekološki odgovorna arhitektonska rešenja


Umetnost građenja predstavlja sintezu života u materijalizovanoj formi. - Alvar Alto

Supernatural eco paviljon, Beograd, Srbija

Ksenija Bunjak, Nikola Aleksić
2010.


Forma paviljona donekle prati trapezastu osnovu, s tim što je trapez izdužen, radi manjeg korišćenja severe strane. Orijentacija je strogo jugoistočna. Oblik i položaj paviljona formirani su na ovaj način radi stvaranja pasivnog bioklimatskog skloništa sa konstantnim toplotnim i ventilacionim komforom. Ekološki aspekt približava se običnom korisniku direktno materijalizacijom (drvo) i uvođenjem zelenila, a indirektno ostvarivanjem celodnevnog stalnog komfora.