ENSR

kreativna i ekološki odgovorna arhitektonska rešenja


Umetnost građenja predstavlja sintezu života u materijalizovanoj formi. - Alvar Alto

Domus verbi na beogradskoj kulturnoj transverzali, Srbija

Ksenija Bunjak
2008.


Projekat aktivira već postojeću beogradsku Ulicu kulture i formira kuću reči – domus verbi, na prostoru ispod današnjeg Studentskog trga, gde bi se, ponovnim otkopavanjem rimskih termi i njihovom konzervacijom i restauracijom, formirao Arheološki park, uz očuvanje postojećeg zelenila. Reč je o formiranju kompleksa koji bi trebalo da objedini sve funkcije vezane za reč – od njenog osmišljavanja, preko izgovora na različitim jezicima i njenog slušanja i primanja do umetnosti njenog zapisivanja i reprodukovanja. Cilj stvaranja ovakvog objekta, na ovoj lokaciji jeste pribižavanje jezika i reči, a samim tim, običaja i kultura pojedinih prostora.