ENSR

Facebook |  Linkedin

Ksenija Bunjak pruža inovativna i kreativna arhitekonska rešenja i nudi:

  • izradu idejnih i glavnih arhitektonskih projekata i kompletne projektne dokumentacije
  • izradu energetski efikasnih i ekološki odgovornih arhitektonskih projekata
  • izradu elaborata energetske efikasnosti
  • izradu projekata enterijera svih namena
  • sve vrste saveta iz domena arhitekture

Za dalje informacije možete poslati poruku: